Constanta de disociere


Molecule cu un caracter obligatoriu siteEdit

Experimental, concentrația de molecule complexe se obține indirect de măsurare a concentrației de liber molecule, fie, fie .În principiu, valoarea totală a moleculei 0 și 0 adăugat de reacție sunt cunoscute.,ation al complexului , unul înlocuitori concentrația gratuit molecule ( sau ), respectiv ecuații de conservare, de definiție a constantei de disociere,

0 = K d + {\displaystyle _{0}=K_{d}{\frac {}{}}+}

Acest lucru dă concentrația de complexe legate de concentrația de nici unul dintre gratuit molecule

= 0 K d + = 0 K d + {\displaystyle {\ce {}}={\frac {\ce {_{0}}}{K_{d}+}}={\frac {\ce {_{0}}}{K_{d}+}}}

Macromolecule identice independente obligatoriu sitesEdit

Multe biologice proteine și enzime poate poseda mai mult de un site cu caracter obligatoriu.,De obicei, atunci când un ligand l se leagă cu o macromoleculă M, poate influența cinetica de legare a altor liganzi L care se leagă de macromoleculă.Un mecanism simplificat poate fi formulat dacă afinitatea tuturor locurilor de legare poate fi considerată independentă de numărul de liganzi legați de macromolecule. Acest lucru este valabil pentru macromolecule compuse din mai multe subunități, în mare parte identice. Se poate presupune apoi că fiecare dintre aceste n subunități sunt identice, simetrice și că posedă un singur situs de legare.,}}&K’_{n}&={\frac {\ce {}}{}}&&={\frac {^{n}}{K’_{1}K’_{2}K’_{3}\cdots K’_{n}}}\end{aliniat}}}

Pentru derivarea generale obligatorii ecuație o saturație funcția r {\displaystyle r} este definită ca raportul din partea a legat ligand la totalamount de macromolecule:

r = legat 0 = + 2 + 3 + ⋅ ⋅ ⋅ + n + + + + ⋅ ⋅ ⋅ + = ∑ i = 1 n ( i i ∏ j = 1 i, K, j ‘ ) 1 + ∑ i = 1 n ( i ∏ j = 1 i, K, j ‘ ) {\displaystyle r={\frac {\ce {_{obligat}}}{\ce {_{0}}}}={\frac {\ce {{}+{2}+{3}+.,..+{\mathit {n}}}} {\ce {{}+{}+{}+{}+…+}}}={\frac {\sum _{I=1}^{n}\left({\frac {i^{i}}{\prod _{j=1}^{i}K_{j}’}}\right)}{1+\sum _{i=1}^{n}\left({\frac {^{i}}{\prod _{j=1}^{i}K_{j}’}}\right)}}}

constantele de disociere sunt identice, diferă de cele macroscopice și există diferențe între fiecare etapă de legare.,rac {n-j+1}{j}}\right)\left({\frac {}{K_{d}}}\right)^{i}}}={\frac {\sum _{i=1}^{n}m{\binom {n}{i}}\left({\frac {}{K_{d}}}\right)^{i}}{1+\sum _{i=1}^{n}{\binom {n}{i}}\left({\frac {{\ce {}}}{K_{d}}}\right)^{i}}}} r = n ( K d ) ( 1 + K d ) n − 1 ( 1 + K d ) n = n ( K d ) ( 1 + K d ) = n K d + = obligate 0 {\displaystyle r={\frac {n\left({\frac {\ce {}}{K_{d}}}\right)\left(1+{\frac {\ce {}}{K_{d}}}\right)^{n-1}}{\left(1+{\frac {\ce {}}{K_{d}}}\right)^{n}}}={\frac {n\left({\frac {\ce {}}{K_{d}}}\right)}{\left(1+{\frac {\ce {}}{K_{d}}}\right)}}={\frac {n}{K_{d}+}}={\frac {\ce {_{obligat}}}{\ce {_{0}}}}}

Author: admin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *