Prophase (Română)

meioza implică două runde de segregare cromozomiale și, astfel, suferă profază de două ori, rezultând în profaza I și profaza II. Prophase I este faza cea mai complexă în toate meioză, deoarece cromozomi omologi trebuie să pereche și schimb de informații genetice.: 98 Prophase II este foarte similar cu prophase mitotic.

Profaza IEdit

Profaza I este împărțit în cinci faze: leptotene, zygotene, pachytene, diplotene, și diakinesis., În plus față de evenimentele care apar în profaza mitotică, mai multe evenimente cruciale apar în aceste faze, cum ar fi împerecherea cromozomilor omologi și schimbul reciproc de material genetic între acești cromozomi omologi. Prophase i apare la viteze diferite, în funcție de specie și sex. Multe specii arestează meioza în diplotena profazei I până la ovulație.: 98 la om, decenii pot trece ca ovocite rămân arestat în profaza I doar pentru a finaliza rapid meioza I înainte de ovulație.,

LeptoteneEdit

articol Principal: Leptotene scenă

În primul stadiu din profaza I, leptotene (din greacă pentru „delicate”), cromozomii încep să se condenseze. Fiecare cromozom este într-o stare haploidă și este format din două cromatide surori; cu toate acestea, cromatina cromatidelor surori nu este încă suficient de condensată pentru a putea fi rezolvată prin microscopie.: 98 de regiuni omoloage din cadrul perechilor cromozomiale omoloage încep să se asocieze între ele.,în a doua fază a profazei I, zigotenul (din greacă pentru „conjugare”), toți cromozomii materni și paternali și-au găsit partenerul omolog.:98 perechi omoloage apoi se supună synapsis, un proces prin care synaptonemal complex (un proteice structura) se aliniază corespunzător regiunilor de informații genetice pe materne și paternally non-sora cromatide de perechi de cromozomi omologi.: 98 cromozomul omolog asociat legat de complexul sinaptonemal este denumit bivalenți sau tetrazi.,: 98 cromozomii sexuali (X și Y) nu se sinapsă complet, deoarece doar o mică regiune a cromozomilor este omoloagă.: 98

nucleolul se deplasează dintr-o poziție centrală într-o poziție periferică în nucleu.

PachyteneEdit

Cea de-a treia fază a profaza I, pachytene (din greacă pentru „gros”), începe la finalizarea synapsis.: 98 cromatina s-a condensat suficient încât cromozomii pot fi acum rezolvați prin microscopie. Structurile numite noduli de recombinare se formează pe complexul sinaptonemal al bivalenților., Acești noduli de recombinare facilitează schimbul genetic între cromatidele non-surori ale complexului sinaptonemal într-un eveniment cunoscut sub numele de încrucișare sau recombinare genetică.: 98 evenimente de recombinare multiplă pot apărea pe fiecare bivalent. La om, o medie de 2-3 evenimente apar pe fiecare cromozom.:681

DiploteneEdit

În cea de-a patra fază a profaza I, diplotene (din greacă pentru „dublu”), crossing-over este finalizată.: 99 de cromozomi omologi păstrează un set complet de informații genetice; cu toate acestea, cromozomii omologi sunt acum de descendență mixtă maternă și paternă.,:99 Vizibile intersecții numit chiasmata ține cromozomii omologi împreună în locurile unde recombinare a avut loc ca synaptonemal complexe se dizolvă.: 99 este în acest stadiu în care are loc arestarea meiotică la multe specii.:99

DiakinesisEdit

În cea de-a cincea și ultima etapă a profaza I, diakinesis (din greacă pentru „dubla mișcare”), complet condensarea cromatinei a avut loc și toate cele patru sora cromatide poate fi văzut în bivalents cu microscopie., Restul fazei seamănă cu stadiile incipiente ale prometafazei mitotice, deoarece profaza meiotică se termină cu aparatul axului care începe să se formeze, iar membrana nucleară începe să se descompună.: 99

profaza IIEdit

profaza II a meiozei este foarte asemănătoare cu profaza mitozei. Cea mai notabilă diferență este că profaza II are loc cu un număr haploid de cromozomi, spre deosebire de numărul diploid din profaza mitotică. Atât în celulele animale, cât și în cele vegetale, cromozomii se pot condensa în timpul telofazei I, cerându-le să se condenseze din nou în prophase II.,: 100 dacă cromozomii nu trebuie să se condenseze din nou, prophase II se desfășoară adesea foarte repede, așa cum se vede în organismul model Arabidopsis.

Author: admin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *