Neutron (Română)

Neutron, particulă subatomică neutră care este un constituent al fiecărui nucleu atomic, cu excepția hidrogenului obișnuit. Nu are sarcină electrică și o masă de repaus egală cu 1.67493 × 10-27 kg—marginal mai mare decât cea a protonului, dar de aproape 1,839 ori mai mare decât cea a electronului. Neutronii și protonii, numiți în mod obișnuit nucleoni, sunt legați împreună în miezul interior dens al unui atom, nucleul, unde reprezintă 99,9% din masa atomului., Evoluțiile din fizica particulelor de înaltă energie din secolul 20 au arătat că nici neutronul, nici protonul nu sunt o adevărată particulă elementară; mai degrabă, ele sunt compozite de particule elementare extrem de mici numite quarci. Nucleul este legat împreună de efectul rezidual al forței puternice, o interacțiune fundamentală care guvernează comportamentul cuarcilor care alcătuiesc protonii și neutronii individuali.

Citește Mai mult pe Acest Subiect
particule subatomice
>neutroni., Dar aceste componente atomice de bază nu sunt în niciun caz singurele particule subatomice cunoscute. Protoni și neutroni, de exemplu,…neutronul a fost descoperit în 1932 de fizicianul englez James Chadwick. În câțiva ani după această descoperire, mulți anchetatori din întreaga lume studiau proprietățile și interacțiunile particulei. Sa constatat că diferite elemente, atunci când sunt bombardate de neutroni, suferă fisiune—un tip de reacție nucleară care apare atunci când nucleul unui element greu este împărțit în două fragmente aproape egale mai mici., În timpul acestei reacții, fiecare nucleu fisionat emite neutroni liberi suplimentari, precum și cei legați de fragmentele de fisiune. În 1942, un grup de cercetători americani, sub conducerea fizicianului Enrico Fermi, a demonstrat că în timpul procesului de fisiune se produc suficiente neutroni liberi pentru a susține o reacție în lanț. Această dezvoltare a dus la construirea bombei atomice. Progresele tehnologice ulterioare au dus la producerea pe scară largă a energiei electrice din energia nucleară., Absorbția neutronilor de către nucleele expuse intensităților ridicate de neutroni disponibile în reactoarele nucleare a făcut, de asemenea, posibilă producerea unor cantități mari de izotopi radioactivi utili pentru o mare varietate de scopuri. Mai mult, neutronul a devenit un instrument important în cercetarea pură. Cunoașterea proprietăților și structurii sale este esențială pentru înțelegerea structurii materiei în general. Reacțiile nucleare induse de neutroni sunt surse valoroase de informații despre nucleul atomic și forța care îl leagă.,un neutron liber—unul care nu este încorporat într—un nucleu-este supus dezintegrării radioactive de un tip numit dezintegrare beta. Se descompune într-un proton, un electron și un antineutrino (omologul antimaterie al neutrinului, o particulă fără sarcină și masă mică sau deloc); timpul de înjumătățire pentru acest proces de dezintegrare este de 614 secunde. Deoarece se dezintegrează ușor în acest mod, neutronul nu există în natură în starea sa liberă, cu excepția altor particule extrem de energetice din razele cosmice., Când neutronii sunt neutre electric, se trece nestingherit prin câmpuri electrice în atomi și deci constituie o forma de radiatii penetrante, care interacționează cu materia aproape exclusiv prin relativ rare ciocniri cu nucleele atomice.neutronii și protonii sunt clasificați ca hadroni, particule subatomice care sunt supuse forței puternice. Hadronii, la rândul lor, s-au dovedit a avea o structură internă sub formă de cuarci, particule subatomice încărcate fracționat care se consideră a fi printre componentele fundamentale ale materiei., Ca și protonul și alte particule barionice, neutronul este format din trei cuarci; de fapt, neutronul posedă un moment dipol magnetic—adică se comportă ca un magnet minut în moduri care sugerează că este o entitate de mișcare a sarcinilor electrice.obține un abonament Britannica Premium și obține acces la conținut exclusiv. Aboneaza-te acum

Author: admin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *