Eficiența de alocare

eficiența de Alocare este o stare a economiei în care producția reprezintă preferințele consumatorilor; în special, fiecare bun sau serviciu este produs până la punctul în cazul în care ultima unitate oferă un beneficiu marginal pentru consumatori egal cu costul marginal de producere.

în teoria contractului, eficiența alocativă se realizează într-un contract în care abilitatea cerută de partea care oferă și abilitatea părții de acord sunt aceleași.,deși există standarde diferite de evaluare pentru conceptul de eficiență alocativă, principiul de bază afirmă că, în orice sistem economic, alegerile în alocarea resurselor produc atât „câștigători”, cât și „perdanți” în raport cu alegerea evaluată. Principiile alegerii raționale, maximizarea individuală, utilitarismul și teoria pieței presupun în continuare că rezultatele pentru câștigători și perdanți pot fi identificate, comparate și măsurate., În cadrul acestor premise de bază, obiectivul de a atinge eficiența alocativă poate fi definit în conformitate cu un principiu în care unele alocări sunt subiectiv mai bune decât altele. De exemplu, un economist ar putea spune că o schimbare a politicii este o îmbunătățire alocativă, atâta timp cât cei care beneficiază de schimbare (câștigătorii) câștigă mai mult decât pierdătorii pierd (a se vedea eficiența Kaldor–Hicks).

o economie eficientă din punct de vedere al repartiției produce un „amestec optim” de mărfuri.: 9 o firmă este eficientă din punct de vedere alocativ atunci când prețul său este egal cu costurile sale marginale (adică P = MC) pe o piață perfectă., Curba cererii coincide cu curba utilității marginale, care măsoară beneficiul (privat) al unității suplimentare, în timp ce curba ofertei coincide cu curba costului marginal, care măsoară costul (privat) al unității suplimentare. Într-o piață perfectă, nu există externalități, ceea ce implică faptul că curba cererii este egală și cu beneficiul social al unității suplimentare, în timp ce curba ofertei măsoară costul social al unității suplimentare. Prin urmare, echilibrul pieței, în cazul în care cererea satisface oferta, este, de asemenea, în cazul în care beneficiul social marginal este egal cu costurile sociale marginale., În acest moment, beneficiul social net este maximizat, ceea ce înseamnă că acesta este rezultatul eficient din punct de vedere alocativ. Atunci când o piață nu reușește să aloce resursele în mod eficient, se spune că există un eșec al pieței. Eșecul pieței poate apărea din cauza cunoașterii imperfecte, a bunurilor diferențiate, a puterii concentrate de piață (de exemplu, monopol sau oligopol) sau a externalităților.

în modelul cu preț unic, la punctul de eficiență alocativă prețul este egal cu costul marginal., În acest moment, surplusul social este maximizat fără pierderi de greutate (aceasta din urmă fiind valoarea pe care societatea o pune pe acel nivel de producție produs minus valoarea resurselor utilizate pentru a atinge acest nivel). Eficiența alocativă este principalul instrument de analiză a bunăstării pentru a măsura impactul piețelor și al politicilor publice asupra societății și subgrupurilor care se îmbunătățesc sau se înrăutățesc.,

este posibil să aibă eficiența Pareto fără eficiența de alocare: în astfel de situație, este imposibil de a realoca resursele într-un mod care cineva câștigă și nimeni nu pierde (prin urmare, avem de eficiență Pareto), dar ar fi posibil să realoce în așa fel încât câștigătorii să câștige mai mult decât învinși pierde (prin urmare, cu o astfel de realocare, nu avem eficiența de alocare).:397

de Asemenea, pentru o discuție extinsă a diferitelor tipuri de eficiența de alocare în context de producție și estimările lor se vedea Seceri și Zelenyuk (2019, Capitolul 3, etc).

Author: admin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *