de ce te compari cu alte persoane (și cum să se oprească)

răspundere limitată. RĂSPUNDEREA COMPANIEI FAȚĂ DE DVS. ESTE LIMITATĂ. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, ÎN NICIUN CAZ COMPANIA NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNE DE ORICE FEL (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNE SPECIALE, INCIDENTALE SAU CONSECVENTE, PROFITURI PIERDUTE SAU DATE PIERDUTE, INDIFERENT DE PREVIZIBILITATEA ACESTOR DAUNE) CARE DECURG DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SITE-ULUI SAU A ORICĂROR ALTE MATERIALE SAU SERVICII FURNIZATE DE COMPANIE., Această limitare se aplică indiferent dacă daunele apar din încălcarea contractului, a prejudiciului sau a oricărei alte teorii sau forme de acțiune juridică.

recunoașteți că ați citit cu atenție acest „renunțarea la garanții și limitarea răspunderii” și înțelegeți pe deplin că este o eliberare de răspundere., SUNTEȚI DE ACORD ÎN MOD EXPRES SĂ ELIBERAȚI ȘI SĂ DESCĂRCAȚI TOATE PĂRȚILE DESPĂGUBITE (AȘA CUM SUNT DEFINITE MAI SUS) DE ORICARE ȘI TOATE RECLAMAȚIILE SAU CAUZELE ACȚIUNILOR ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ RENUNȚAȚI ÎN MOD VOLUNTAR ȘI IREVOCABIL ȘI SĂ ELIBERAȚI ORICE DREPT PE CARE ALTFEL L-AȚI PUTEA AVEA DE A INTRODUCE O ACȚIUNE ÎN JUSTIȚIE ÎMPOTRIVA ORICĂREI PĂRȚI DESPĂGUBITE PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU,în niciun caz (inclusiv neglijență) nu vom fi răspunzători față de dvs. sau față de oricine altcineva pentru orice daune directe, indirecte, incidentale, subsecvente, exemplare speciale, PUNITIVE sau orice alte daune (inclusiv profituri pierdute), vătămări corporale (inclusiv deces) sau daune materiale de orice fel sau natură care apar sau rezultă din utilizarea sau orice incapacitate de utilizare a site-ului sau a oricărui conținut sau funcții ale acestuia; sau orice ACT sau omisiune, ONLINE sau OFFLINE, a oricărui utilizator al site-ului sau a oricărei alte persoane, chiar dacă am fost informați cu privire la posibilitatea unor astfel de daune., ÎN NICIUN CAZ, RĂSPUNDEREA NOASTRĂ TOTALĂ FAȚĂ DE DVS. PENTRU TOATE PIERDERILE, COSTURILE, DAUNELE, RĂSPUNDEREA SAU CHELTUIELILE (INCLUSIV ONORARIILE ȘI COSTURILE AVOCAȚILOR) PE CARE LE PUTEȚI SUFERI SAU SUPORTA, ÎN CONFORMITATE CU ORICE TEORIE A RĂSPUNDERII, ÎN CONTRACT, PREJUDICIU (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, NEGLIJENȚĂ) SAU ÎN ALT MOD, DEPĂȘEȘTE CEA MAI MICĂ DINTRE SUMA PLĂTITĂ DE DVS., DACĂ ESTE CAZUL, PENTRU DREPTUL DE A ACCESA SAU DE A PARTICIPA LA ORICE ACTIVITATE LEGATĂ DE,00

în niciun caz, noi sau oricare dintre părțile despăgubite nu vom fi răspunzători pentru orice întârziere sau eșec în performanță care rezultă, direct sau indirect, din orice eveniment de forță majoră sau din altă cauză în afara controlului nostru sau al acestora, inclusiv, fără limitare, acte de Dumnezeu, război, defecțiuni ale echipamentelor și tehnice, defecțiuni sau fluctuații ale energiei electrice, greve, dispute de muncă, revolte, tulburări civile, lipsuri de muncă sau materiale, dezastre naturale, acțiuni guvernamentale, ordine ale instanțelor sau tribunalelor naționale sau străine sau neexecutarea terților., NICI NOI, NICI ORICE ALTĂ PARTE DESPĂGUBITĂ NU SUNTEM RESPONSABILI SAU RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE INCOMPATIBILITATE ÎNTRE SITE-UL WEB ȘI ORICE SITE WEB, SERVICIU, SOFTWARE SAU HARDWARE SAU PENTRU ORICE ÎNTÂRZIERE SAU DEFECȚIUNE PE CARE O PUTEȚI ÎNTÂMPINA CU ORICE TRANSMISIE SAU TRANZACȚIE LEGATĂ DE SITE-UL WEB.limitările ,excluderile și declinările de aici și în altă parte în acești Termeni de utilizare se aplică în măsura maximă permisă de legea aplicabilă.,în cazul în care anumite legi de stat nu permit anumite excluderi, limitări sau declinări de răspundere stabilite în acești Termeni de utilizare, astfel de excluderi, limitări sau declinări pot să nu vi se aplice.

separabilitate; renunțare. Dacă, din orice motiv, o instanță competentă constată că orice termen sau condiție din acești Termeni de utilizare este inaplicabilă, toți ceilalți termeni și Condiții vor rămâne neafectați și în vigoare., Nicio renunțare la orice încălcare a oricărei prevederi a acestor Termeni de utilizare nu va constitui o renunțare la orice încălcare anterioară, concomitentă sau ulterioară a aceleiași sau a oricărei alte prevederi din prezentul Acord și nicio renunțare nu va fi efectivă decât dacă este făcută în scris și semnată de un reprezentant autorizat al părții renunțătoare.

întregul acord., Aceste Condiții și documente la care se face referire în prezentul document (cu modificările ulterioare) conțin întregul acord între dvs. și noi cu privire la site-ul web și orice chestiune acoperită și înlocuiește toate acordurile, declarațiile, înțelegerile sau propunerile anterioare și contemporane dintre noi. Nicio explicație orală sau informație orală oferită de niciunul dintre noi nu va modifica interpretarea acestor Condiții.

amendamente. Compania își rezervă dreptul de a modifica acești termeni în orice moment., În cazul în care Compania încearcă să facă o astfel de modificare și noi (la discreția noastră) Considerăm că modificarea este de natură materială, vom publica în mod clar pe pagina principală o notificare că se face o modificare. Apoi ne puteți contacta pentru a furniza informații de contact, astfel încât să puteți discuta modificările propuse cu noi.în cazul în care o instanță de jurisdicție competentă decide că noua prevedere de modificare este nevalidă, această clauză de modificare va fi reziliată ca parte a acestui acord cu acordul dintre toate părțile care revin la setul anterior de termeni aplicabili site-ului și Serviciului., Toate modificările aduse Termenilor vor fi orientate spre viitor.

soluționarea litigiilor & arbitrajul obligatoriu. În cazul unui litigiu care decurge din sau în legătură cu prezentul Acord, conținutul sau site-ul web (fiecare, un „litigiu”), părțile convin să supună mai întâi problema medierii care va fi condusă de un avocat/mediator terț selectat reciproc, calificat, neutru, situat în San Jose, California., O astfel de mediere poate avea loc în persoană, on-line (prin webcam), sau telefonic, și va fi programată în termen de 30 de zile de la oricare dintre părți oferind celeilalte cu o cerere de mediere. În cazul în care medierea nu reușește să rezolve litigiul, oricare dintre părți poate solicita ca litigiul să fie soluționat prin arbitraj confidențial, obligatoriu guvernat de legea federală de arbitraj („FAA”). Orice alegere de arbitraj, în orice moment, va fi definitivă și obligatorie pentru cealaltă parte. DACĂ ORICARE DINTRE PĂRȚI ALEGE ARBITRAJUL, NICIUNA DINTRE PĂRȚI NU VA AVEA DREPTUL DE A CONTESTA O ASTFEL DE CERERE ÎN INSTANȚĂ SAU DE A AVEA UN PROCES CU JURIU., DREPTURILE DE DESCOPERIRE ȘI DE APEL POT FI, DE ASEMENEA, LIMITATE ÎN ARBITRAJ. Toate litigiile vor fi soluționate în fața unui arbitru neutru a cărui decizie va fi definitivă, cu excepția unui drept limitat de apel în temeiul FAA. Orice instanță din San Jose, California, poate pune în aplicare de atribuire arbitrului. Arbitrajul poate fi efectuat personal, prin depunerea documentelor, prin telefon sau online și va fi condus de un arbitru calificat al Asociației Americane de arbitraj (AAA). În cazul în care se desfășoară în persoană, arbitrajul va avea loc în San Jose, California., Părțile pot contesta în instanță pentru a obliga arbitrajul, pentru a continua procedura în așteptarea arbitrajului sau pentru a confirma, modifica, elibera sau introduce hotărârea privind hotărârea pronunțată de arbitru. În plus, putem contesta în instanță pentru a solicita măsuri provizorii.

renunțarea la acțiunea în clasă. Sunteți de acord că orice procedură de arbitraj sau instanță va fi limitată la disputa dintre noi și dvs., individual., În măsura maximă permisă de lege, (1) nr de arbitraj sau procedură legală vor fi uniți cu orice altă parte; (2) nu există nici un drept sau autoritate pentru orice Litigiu să fie arbitrată sau rezolvate pe o acțiune de baza sau pentru a utiliza clasa de acțiune proceduri; și (3) nu există nici un drept sau autoritate pentru orice Litigiu să fie adus într-o pretinsa capacitatea de reprezentare din partea publicului general sau oricărei alte persoane. SUNTEȚI DE ACORD CĂ PUTEȚI FORMULA PLÂNGERI ÎMPOTRIVA NOASTRĂ NUMAI ÎN CALITATEA DVS. INDIVIDUALĂ ȘI NU CA RECLAMANT SAU MEMBRU AL CLASEI ÎN ORICE PRETINSĂ PROCEDURĂ DE CLASĂ SAU REPREZENTATIVĂ.,comunicare electronică. Când vizitați site-ul web sau corespondați cu noi prin e-mail, comunicați cu noi în format electronic. Sunteți de acord să primiți comunicări de la noi în format electronic. Vom comunica cu dvs. prin e-mail sau prin publicarea anunțurilor pe site-ul web. Sunteți de acord că toate acordurile, notificările, dezvăluirile și alte comunicări pe care le furnizăm electronic satisfac orice cerință legală ca astfel de comunicări să fie în scris.

prevederi legale diverse., Nicio renunțare la oricare dintre prevederile din prezentul document de către companie nu va constitui o renunțare la orice alte prevederi și nici o renunțare nu va constitui o renunțare continuă. Titlurile subiectelor din prezentul Acord sunt furnizate doar pentru comoditate și nu vor modifica construcția sau interpretarea oricăruia dintre termenii sau prevederile sale., Dacă orice prevedere a acestor Termeni de utilizare este nevalidă sau inaplicabilă în conformitate cu legislația aplicabilă, prevederile rămase vor rămâne în vigoare și în vigoare, iar prevederea nevalabilă sau inaplicabilă va fi considerată înlocuită de o prevedere valabilă și executorie care se potrivește cel mai bine cu intenția prevederii inițiale.în cazul în care Vindem acest site sau compania, informațiile dvs. personale vor fi transferate noului proprietar. Dacă aveți întrebări în acest sens, vă rugăm să ne contactați.,pentru utilizatorii din Uniunea Europeană (și oricine este curios despre modul în care folosim informațiile dvs.) sunteți protejat de Regulamentul General privind protecția datelor (GDPR), iar pentru utilizatorii din California, sunteți protejat de Legea privind Protecția Consumatorilor din California (CCPA) începând cu 1 ianuarie 2020. Compania va respecta GDPR și CCPA în conformitate cu liniile directoare de mai jos.

Data modificării: 21 August 2019

data intrării în vigoare: 19 aprilie 2019

ce date personale colectăm de la dvs.?,

datele personale sunt informații care pot fi utilizate pentru a vă identifica, cum ar fi numele, adresa IP și adresa de e-mail. În calitate de companie, colectăm date cu caracter personal de la dvs. în mai multe moduri, inclusiv:

Opt-In pentru liste de e-mail sau liste de așteptare: numele și adresa dvs. de e-mail.tranzacții: numele dvs., adresa de e-mail, informațiile de facturare și sursa de plată.

trimiterea de întrebări sau folosind formularul de Contact: numele, adresa de e-mail și întrebarea sau comentariul.

lecții / cursuri/ produse: numele și adresa dvs. de e-mail.colectăm informațiile de mai sus în următoarele scopuri.,

Opt-In La liste de e-mail sau liste de așteptare: pentru a vă oferi informații despre companie, cursuri sau produse în cauză și subiectul(subiectele) sau subiectul în general.tranzacții: pentru a procesa o achiziție pe care o faceți cu noi.

trimiterea de întrebări sau folosind formularul de Contact: pentru a răspunde la orice comentarii, întrebări sau comunicări pe care le aveți pentru noi.

lecții/cursuri / produse: pentru a vă trimite lecții, cursuri sau produse în care sunteți interesat.ce temei juridic avem pentru colectarea și procesarea informațiilor dumneavoastră?,

Site-urile ca ale noastre trebuie să aibă o bază legală pentru colectarea informațiilor de la persoane aflate în Uniunea Europeană. Baza noastră legală pentru fiecare dintre modalitățile prin care colectăm informații de la dvs. este detaliată mai jos. Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care consimțământul constituie baza, Vă puteți retrage consimțământul în orice moment contactând Jen Harbinger sau optând pentru orice mesaj de e-mail folosind linkul „dezabonare”.

Înscrie-te în listele de e-mail sau în listele de așteptare: mai întâi îți vom cere consimțământul.tranzacții: vom colecta informațiile dvs. ca parte a unei tranzacții contractuale legale.,trimiterea întrebărilor sau utilizarea formularului de Contact: avem un interes legitim permis în furnizarea unui răspuns la întrebările dvs. și trebuie să vă folosim datele și informațiile de contact pentru a face acest lucru. Nu vom folosi datele în alte scopuri decât dacă cerem mai întâi (și sunteți de acord cu acest lucru, desigur).

lecții/cursuri / produse: vă vom cere mai întâi consimțământul.

„interese legitime” pentru prelucrarea informațiilor dvs. personale există în cazul în care trimiteți informațiile cu speranța că acestea vor fi procesate și nu există niciun impact nejustificat asupra dvs., Dacă nu sunteți de acord sau aveți întrebări, vă rugăm să contactați Jen Harbinger la [email protected] și vom înceta prelucrarea datelor dvs. în baza acestui temei juridic.

cine are acces la datele pe care le colectăm?procesăm și accesăm datele pe care le colectăm de la dvs.,f destinatari:

 • procesatori de tranzacții financiare (procesarea plăților dvs.)
 • platforma de comunicare pentru clienți software de gestionare a clienților
 • platforma de concurs și sondaj
 • manager de comunicare prin e-mail
 • furnizori de pâlnie de Marketing
 • servicii de gestionare a site-urilor web
 • servicii de decât cea convenită de noi și de ei în relația noastră de afaceri.,acest site folosește cookie-uri și tehnologii similare pentru a urmări anumite aspecte referitoare la persoanele care ne vizitează. Această urmărire se face pentru a ne oferi informații despre modul în care oamenii se mișcă pe site, ce este de interes pentru acei oameni (și ce nu), pentru a explora modul în care marketingul nostru funcționează, precum și articole incidentale, cum ar fi Ce procent de utilizatori accesează site-ul de pe un computer personal sau un telefon mobil., Puteți bloca multe cookie-uri prin ajustarea setărilor browserului dvs., precum și prin răspunsul la notificarea de consimțământ privind cookie-urile care apare atunci când vizitați acest site.

  cât timp păstrăm datele dumneavoastră?păstrăm datele dvs. personale pentru diferite perioade de timp, în funcție de motivul pentru care au fost colectate în primul rând.

  Opt-In la listele de e-mail sau liste de așteptare: 36 luni (24 luni pentru listele de așteptare)

  tranzacții: 4 ani în scopuri de conformitate fiscală IRS și în scopuri de audit.,

  Depunerea Întrebări sau folosind Formularul de Contact: 5 ani

  Lecții/Cursuri/Produse: 26 de luni

  ar Trebui să o pretenție legală apar implică datele, vom stoca și a dezvăluit că datele până când problema a fost rezolvată pe deplin.

  dreptul dvs. de a solicita corecturi, stergeri si exporturi ale datelor dvs.

  aveti dreptul de a controla datele dvs. personale. Mai exact, aveți următoarele drepturi:

  • dreptul de a fi informat: vă informăm acum cu această politică.
  • dreptul la rectificare: solicitare remediem datele incorecte despre dvs.,
  • dreptul de acces: Vă vom furniza datele pe care le avem despre dvs.
  • dreptul la ștergere: solicitare ștergem anumite date despre dvs.
  • dreptul la portabilitatea datelor: cereți-ne să furnizăm datele dvs. personale pe care le avem pentru export.
  • dreptul de a restricționa procesarea: cereți-ne să restricționăm anumite tipuri de procesare a informațiilor dvs. personale.
  • dreptul de a obiecta: obiectați la modul în care folosim datele dvs.pentru a vă exercita oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să contactați Jen Harbinger la [email protected] cu cererea ta.

   ne sunt situate în Statele Unite ale Americii., Datele dvs. sunt colectate și păstrate aici. Anumite site-uri și furnizori terți pot colecta datele dvs. și le pot păstra în altă parte, în conformitate cu Termenii și condițiile lor și politicile de Confidențialitate.

   puteți contacta Jen Harbinger la [email protected] cu orice întrebări sau solicitări pe care le aveți despre aceste politici sau despre datele dvs. personale. După ce ne contactați, dacă încă considerați că o problemă nu a fost rezolvată, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, cum ar fi Comisarul pentru Protecția Datelor din Irlanda.,

   operator de date

   reprezentant: Jordan Harbinger

   JordanHarbinger.com

Author: admin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *